Pristrasnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada kažemo da je u nekoj životnoj situaciju posredi pristrasnost?

Najkraće objašnjeno, reč je o tome da neko ili grupa ljudi, subjektivno ocenjuje odredjenu situaciju, odnosno na način koji njima odgovara.

Pristrasnost

S druge strane, značenje reči „nepristrasnost“ obeležava situaciju u kojoj vlada objektivno mišljenje i izlaganje, uz poštovanje svih aspekata.

Iz reči „pristrasnost“ izvedeni su pridevi „pristrasan“ i nepristrasan“ koji obeležavaju osobe koje tokom izlaganja staju na određenu stranu „iz koristi“ ili osobe koje „ni po babu ni po stričevima“ sude o određenom problemu ili situaciji.

Pojampristrasnost“ koristi se na primer u političkom životu i sudskim procesima. Tako se za sudiju može reći da je pristrasan ako odlučuje o parnici u kojoj učestvuje na primer neki njegov bliski rodjak, zbog čega se obično traži njegovo izuzeće.

Politički predstavnici takodje mogu biti pristrasni u svojim govorima gde na subjektivan način, zbog povezanosti sa partijom kojoj pripadaju, neobjektivno izlažu situaciju i eventualno skrivaju nedostatke i probleme za koje nose odgovornost.

Pristrasnost se može opisati i u porodici. Uglavnom je svaki roditelj pristrasan kada je njegovo dete u pitanju, pa će tako njegovo dete retko biti krivo, na primer, za incident u školi. U ovom smislu, reč je o takozvanoj urodjenoj pristrasnosti po kojoj je roditeljska uloga zaštitničke prirode.

Slična sa porodičnom je i emotivna pristrasnost. Kada smo emotivno vezani za neku osobu, o njoj ćemo suditi subjektivno, kroz „ružičaste naočare“… Ako prema nekome pak imamo predrasude, o njemu ćemo neretko „po definiciji“ govoriti loše – dakle pristrasno.

Share.