Amin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači amin? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Amin je pojam kojim se završava svaka molitva, a koji znači tako je, neka tako bude!

Vernici svakodnevno koriste pojam amin, a malo njih je upoznato sa značenjem koje ovaj pojam ima. Reč je o pojmu kojim se završava svaka molitva, a koji je prisutan u većini svetskih religija.

Etimologija nas upućuje da je sam termin amin potekao iz herbejskog jezika, od reči āmēn (אָמֵן), što znači neka tako bude! Tako je! Ovaj termin je “preživeo” hiljadama godina i prilagođen je velikom broju jezika bez ikakve izmene značenja.

Amin je simbol koji je upotrebljen kako u Svetom pismu, tako i u liturgiji sinaogoga i u hrišćanstvu. U Starom zavetu amin simbolizuje istinu koja blagosilja, u Apokalipsi ova reč je naziv za Hrista, a Jevreji je upotrebljavaju u značenju želje.

Ako malo bolje pogledamo samu herbejsku reč amen, videćemo da je ona izvedena od reči čiji koren znači stalnost, čvrstina, sigurnost. Zato reći amin nekome, znači dati na znanje da smatramo istinitim nešto što je on rekao.

Ima i onih koji se ne slažu sa ovom konstatacijom, već tvrde da je herberjska reč amen nastala od početaka Al, MEleh i Neman, što znači Bog, kralj dostojan povorenja.

U figurativnom značenju amin znači: svršeno, gotova stvar.

Share.