Autoklav

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Autoklav

Šta je autoklav

Vrsta zatvorenog lonca pod pritiskom naziva se autoklav.

Dobro poznat skoro svakom domaćinstvu jeste ekspres lonac, dok je autoklav sud koji radi na sličnom principu, odnosno na osnovu pare. Međutim, postoji i aparat za sterlizaciju lekova pod istim imenom.

Izraz autoklav potiče od latinske reči clavis koja znači ključ. Tako se autoklav kod nas upotrebljava kao sprava za zagrevanje sastojaka pod pritiskom na visokoj temperaturi.

Kako izgleda jedan autoklav? On se sajtoji od cilindrične metalne posude koja se hermetički zatvara i povezana je sa meračem pritiska, termometrom i uređajem za zagrevanje.

Možda već znate ali ovaj sud služi i za izvođenje raznih hemijskih reakcija, kao i za sterilizaciju raznim meterijala koji služe za medicinske svrhe.

Inače, prvi lonac za kuvanje pod pritiskom, odnosno parom naziva se Painov lonac po njegovom osnivaču D.Papinu (1679. godine).

Kao vrsta aparata u mikrobiološkoj laboratoriji, autoklav je specifičan aparat za sterilizaciju lekova, hirurških instrumenata i tome slično. Steriliše na osnovu vruće pare, tj. vlažne toplote pod pritiskom.

I u ovakav autoklav je hermetički zatvoren kako para ne bi izlazila. Sastoji se od dvostukih zidova i masivnog poklopca. A u unutrašnjem, centralnom delu nalazi se komora koja služi da se u nju stavljaju predmeti koji se sterilišu. Takođe, pored termometra i manimetra poseduje i sigurnosni ventil koji reguliše jačinu pristiska.

Share.