Akvadukt

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je akvadukt?

Veštački kanal čija je osnovna uloga prenos vode sa jednog mesta na drugo naziva se akvadukt.

Ako negde čujete za termin akvadukt, da li čete znati šta znači? Sa druge strane svi mi dobro znamo značenje reči vodovod. A koliko nas je upoznato sa činjenicom da ove reči imaju isto značenje?

Etimološki posmatrano izraz akvadukt potiče iz latinskog jezika i predstavlja izvedenicu sastavljenu od reči aqua, što znači voda i ducere u značneju sprovoditi tj. voditi. Najjednostavnije rečeno akvadukt je latinska reč za vodovod.

Akvadukt se definiše kao veštački kanal, čija je osnovna uloga prenos vode sa jednog mesta na drugo. Koriste je još od antičkih vremena i različitih su oblika i veličina. Posebno su značajni oni akvadukti na kojim je omogućen saobraćaj bilo koje vrste.

Uglavnom ga čini veća cev koja služi za premošćavanje vode sa odgovarajućim pomoćnim građevinskim objektima, ali u novije vreme, prave se i oni koji premošćavaju naftu ili gas.

Share.