Apsolutno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Apsolutno

Šta znači apsolutno

Prvi osnovni uzrok svim pojavama naziva se apsolut.

Sigurno ste čuli za apsolutnu vrednost u matematici ili u filozifiji religije pri opisivanju i poimanju Boga kao apsolutnog bića.

Pojam apsolutno potiče od latinske reči apsolutum i u filozofskom tumačenju označava prvi i osnovni uzrok svim pojavama, nešto večno, dok u idealističkom smislu to bi bio bog, duh a u materijalnom svetu materija.

Pojam apsolutno je suprotan relativnom. Tako se tumači kao nešto bezuslovno, savršeno, neograničeno.

Na primer kada se kaže apsolutni alkohol, u hemiji se misli na alkohol koji nije pomešan sa vodom, tj. čisto jedinjenje.

Takođe, kada se meri apsolutna težina tela ona se dobija običnim merenjem, bez obzira na njegovu zapreminu. U fizici apsolutni sistem mera je sistem u kojem su jedinice za dužinu: santimerar, za masu: gram, a za vreme: sekunda.

Pa i u agronomiji se koristi izraz apsolutno tlo kao ono koje se ne može racionalno upotrebiti nije ni za jednu drugu kulturu osim za neku određenu. To je slučaj sa vinogradom.

Zatim u matematici zna se da je apsolutni broj, odnosno njegova apsolutna vrednost, broj koji ima vrednost bez obzira na predznak + ili -. Na primer, apsolutna vrijednost broja (+)4 i broja -4 iznosi 4.

Pojam apsolutne vrijednosti broja koristi se od 1806. godine, a uveo ga je francuski matematičar Jean-Robert Argand.

Share.

Leave A Reply