Afinitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je afinitet? Koje značenje ima pojam afinitet?

Sklonost prema nečemu naziva se afinitet.

Brojne su reči stranog porekla koje su se ukorenile u srpski govor, a jedna od njih je i afinitet.

Često se može čuti „on nema afinitet prema tome“, u značenju nemati sklonosti prema nečemu.

Pojam afinitet upotrebljavamo kada želimo da istaknemo kako neka osoba ima ili nema sklonosti, odnosno da joj se sviđa ili ne sviđa nešto.

Znači reč afinitet upotrebljavamo i kada hoćemo da izrazimo sviđanje ili ne sviđanje prema nečemu, ali i težnju prema tome.

U našem narodu kao i kod upotrebe ostalih tuđenica postoji podela na one koji su oštro protiv upotrebe ovakvog stranog pojma u srpskom jeziku ali in a one koji jedva čekaju da upotrebe što više stranih reči i izraza u svom govoru.

U hemiji se pod afinitetom podrazumeva muđusobno privlačenje i spajanje atoma ili molekula.

Dok se u socijologiji ovaj pojam koristi u značenju “srodstvo duha”, interesa i drugih elemenata u međuljudskim odnosima. Ovde se afinitet definiše i ispoljava u situacijama intimnijih krugova i bliskih ljudi koji imaju dosta zajedničkih osobina, sklonosti, interesovanja. Obično su to manje grupe u kojima se ljudi osećaju “familijarnije”, te se takve grupe i nazivaju grupe afiniteta. Socijologija nekad ovaj pojam koristi radi objašnjenja bračnih veza.

U figurativnom smislu, afinitet označava sklonost ka nečemu ili sličnost sa nekim.

Share.