Aerobno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je aerobno? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Aerobno znači sa prisustvom kiseonika.

Poslednjih godina sve više se u medijima piše o zdravom načinu života i različitim fizičkim aktivnostima koje bi trebale da nam pomognu da ga ostvarimo. Nemoguće je neprimetiti pojam aerobno koji se sve češće susreće u tekstovima o vežbanju. Da li znate koje značenje ima ovaj pojam?

Etimologija nam govori da je izraz aerobno potekao iz engleskog jezika, od reči air, što znači vazduh. Aerobno je termin koji doslovno znači sa prisustvom kiseonika.

Dakle, aerobna aktivnost je ona u kojoj ima prisustva kiseonika. Reč je o dugotrajnim aktivnostima nižeg inteziteta, kao što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla i slično.

Aerobna energija nastaje u mitohondrijama ćelija. Što je veći njihov broj, to je veća sposobnost za proizvodnju aerobne energije.

Od velikog je značaja da često sprovodimo aerobne aktivnosti koje su odlične za jačenje organizma, očuvanje zdravlja, oslobađanje od stresa, ali i za smanjenje telesne težine.

Pojam suprotan ovom jeste reč anaerobno koji doslovno znači bez prisustva kiseonika.

Share.