Adekvatan

0

Adekvatan

Reč adekvatan vodi poreklo od latinske reči adequatus što znači jednak, odgovarajući. Pojam se koristi u svim životnim sferama: u nauci, u lingvistici, u tehnici, u kulinarstvu, u umetnosti, u dekoraciji, u odabiru muža,… Sigurno ste samo puta čuli ono komšinicino: “Baš se lepo udala, našla je adekvatnog muža, sa fakultetskom diplomom.”

Adekvatan znači da neko ili nešto, sa kim ili čim se upoređuje, odgovara po merama, svojstvima ili vrednostima. Ponekad je potraga za adekvatnom zamenom nekog predmeta, pa stoga nastojimo da pronađemo drugi predmet koji će imati istu upotrebnu vrednost kao predhodni. Ponekad tražimo adekvatan pojam, reči koje će najbolje opisati to nešto.

U svakom slučaju, najbolje je kad taj neko ili to nešto bude adekvatno, jer ćemo time rešiti problem na pravi način.


Share.

Leave A Reply