Anker

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je anker?

Anker je nordijska reč za sidro, a na našem govornom području anker se korisi u građevinarstvu da označi čelične tiple i šrafove.

Na našim prostorima pojam anker se veoma retko koristi. Uglavnom je zastupljen u građevini, zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem.

anker

Sama reč anker originalno potiče iz nordijskog govornog područja i predstavlja naziv za sidro, kotvu, lenger. Ipak na našim prostorima, anker se koristi u drugom značenju.

U građevini sa ankerima se označavaju metalne tiple i šrafovi koji služe za fiksiranje nečega za beton. Dakle, reč je o čeličnim, veoma jakim tiplovima koji mogu fiksirati velike metalne konstrukcije, mašine, ograde, stepeništa i tome slično.

Sa terminom anker susrećemo se i u računarstvu, gde se on odnosi na HTML za kod koji omogućava povezivanje na specifično mesto unutar neke strane, koristići symbol taraba – #.

Share.