Administracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je administracija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Administracija je pojam koji se koristi da označi upravljanje, vođenje, upravu.

Sam pojam administracija veoma je rasprostranjen na našim prostorima. Koristi se kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u brojnim drugim sferama života. Ono što je posebno zanimljivo, to je da ovaj pojam ima više različitih, ali srodnih značenja u kojima se koristi na našim prostorima.

Etimologija nas upućuje da je termin administracija potekao iz latinskog jezika, preciznije od složenice nastale od reči ad, što znači prema i reči ministratio, što znači služiti, davati usluge. U svom najopštijem značenju koje ima, ovaj termin se koristi da označi upravljanje ili vođenje nečega.

Razlikujemo državnu administraciju, administraciju u smislu biznisa i administraciju u smislu kompijuterskih sistema.

Državna administracija je izuzetno važna i značajna za svaku zemlju, a predstavlja aktivnost države u izvršavanju njene ustavne funkcije.

U smislu biznisa, administracija predstavlja upravno telo u raznim vrstama organizacija. Osobe zaposlene u administraciji bave se upravljanjem različitih poslova, ali i činovništvom i različitim vrstama korporativnih poslova.

Administracija u smislu kompijuterskih sistema ili it administracija kako je još zovemo predstavlja kombinaciju aktivnosti koje se sprovode u cilju nadgledanja i upravljanja IT infrastrukturom neke organizacije.

Share.