Afilijacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč afilijacija?

Partnerstvo ili usvajanje naziva se afilijacija.

Afilijacija je termin koji se koristi od strane mnogih nauka i društvenih oblasti.

Reč od koje potiče termin afilijacija vuče korene iz latinskog jezika. U svom originalnom obliku affiliation označava usvajanje, usinovljenje (usvajanje sina) ili primanje u neki red, društvo. Može značiti i bratsvo i svezu , pa čak i družba, društvo ili neko tajno udruženje.

afilijacija

U ekonomiji se ipak ovaj pojam mogao najviše sresti pa se najčešće i koristi u ovom kontekstu.
Poslovnica ili filijala, osnovna organizacija udruženog rada ili predstavništvo jednim imenom se naziva afilijacija.

Ekonomija dalje objašnjava afilijaciju kao stanje uske povezanosti ili pripadnosti središnjeg, glavnog preduzeća i njegovih poslovnica koje od njega zavise. Stepen zavisnosti od glavnog preduzeća može biti različit, od pune zavisnosti bez ikakve poslovne autonomije, preko jedinica koje imaju poslovnu autonomiju ali ne i pravnu samostalnost, do društva koje ima obe autonomije ali je ugovorno i fizički pod okriljem središnjeg preduzeća.

Takođe, ovaj izraz se koristi i u pravu. Tako afilijacija u porodičnom pravu označava partnerstvo između dve ili više strana.

Psihologija koristi pojam afilijacija u drugačijem kontekstu. Naime reč afilijacija ovde označava strategiju za borbu sa emocionalnim konfliktom ili stresom, te okretanje ka drugima za pomoć ili podršku kako bi se došlo do uzajamnog rešavanja problema.

U lingvistici afilijacija je povezivanje jezika u srodnost, odnosno dovođenje tzv. „jezika potomka“ (koji su se menjali vremenom i stvorili svoj jezik npr. germanski i romanski jezici) u genetičku vezu sa „jezikom roditeljem“ (indoevropski jezik).

Share.