Apostrof

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to apostrof?

Apostrof predstavlja znak interpukcije kojim se označava izostavljeno slovo ili skup slova.

Svako od nas pri pisanju koristi jedan od najčešćih znakova interpukcije – apostrof. Veliki broj ljudi dobro je upoznat sa značenjem ovog pojma i pravilno ga upotrebljava, ali za one koji imaju nedoumice oko korišćenja istog – sledi objašnjenje.

apostrof

Reč apostrof potiče iz grčkog jezika, tačnije od reči apóstrophos, što znači okretanje. Koristi se pre svega u književnom jeziku i jedan je od najčešće korišćenih znakova interpukcije. Apostrof se piše u rečima koje se shvataju kao okrnjene na nekim mestima. Na tim mestima po pravilu u pisanju su izostala slova (a u izgovoru glasovi), te se apostofom obeležava to mesto.

Apostof se piše prilično jednostavno, a ima oblik kao jednostruki navodnik.

Brojna su pravila kada se može pisati apostrof, a bitno je istaći da se on nikako ne piše kada je reč o krnjem infinitivu (nek, nit, međ…)

Najčešće ga srećemo u poeziji, a gotovo je nezaobilazan pri preuzimanju prezimena iz matičnog jezika. U engleskom jeziku koristi se za skraćivanje glagolskih oblika.

Share.