Askurđel

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači askurđel?

Askurđel je pojam koji se koristi za muškog pretka sedmog kolena koji se tretira kao starija generacija roditelja.

Srodstvo jeste pravom priznata veza između dva ili više lica između kojih postoje određena prava i obaveze.

Pojmovi koji se koriste za direktna rodbinska srodstva, odnosno za uže članove porodice su svima dobro poznata. Sa druge strane termini koji se koriste da označe pretke udaljenje i do šesnaestog kolega, veoma se retko koriste zbog čega veliki broj ljudi u slučaju da se sretne sa njima, ne zna njihovo značenje.

Pojam askurđel se minimalno koristi na našim prostorima, zbog čega je većini ljudi nepoznat, te zna šta znači. Naime, askurđel je naziv za roditelja kruđupa, koji predstavlja roditelja navrdede, koji je opet roditelj čukundedi.

Prema tome, reč je o izrazu koji se koristi da označi pretke. Askurđel predstavlja sedmo koleno i tretira se kao starija generacija roditelja.

Share.