Abdomen

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je abdomen? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Abdomen ili stomak predstavlja anatomski prostor koji je ograničen donjom ivicom rebara i dijafragmom sa gornje i karličnim kostima sa donje strane.

Veliki broj ljudi često koristi pojam abdomen, a da nema pravilnu percepciju kada je značenje ovoga pojma u pitanju. Mnogi znaju da abdomen ima neke veze sa stomakom, ali malo njih zna da je abdomen samo drugi naziv za stomak ili trbun.

Drugim rečima, abdomen predstavlja latinski naziv za trbuh, odnosno za stomak. Reč je o delu tela koji se nalazi između pluća i karlice. Anatomski posmatrano, abdomen predstavlja najveći deo ljudskog tela, a čini ga trbušna dublja sa trbušnim organima.

Abdomen je sa spoljne strane zatvoren trbušnim zidom koji je sačinjen od kože, potkožnog tkiva, mišića, krvnih sudova i fascije. Kako bi se lakše opisao razmeštaj velikog broja organa koji se nalaze u abdomenu, isti je podeljen na devet regija koje su međusobno odvojene sa četri ravnine.

Neki od važnijih organa koji se nalaze u trbuhu su: želudac, jetra, žučna kesa, bubreg, nadbubrežna žlezda, debelo crevo, slepo crevo, jajnici, jajovod, prostata, materica, bešika, uretra, trbušna aorta, slezina, gušterača, autonomni nervni sistem, tanko crevo i limfne žlezde.

Share.