Avenija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je avenija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Avenija je naziv za široku velegradsku ulicu koja obično ima drveće sa obe strane.

Sam pojam avenija je čest na našim prostorima, te verujem da ste do sada imali priliku da se sretnete sa njim. A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimologija nas upućuje da je termin avenija u naš jezik došao iz francuskog, preciznije od reči avenue, što znači pristup, prilaz. Na našim prostorima ovaj pojam se koristi da označi široku velegradsku ulicu koja obično ima drveće sa obe strane.

Iako se termin avenija može koristiti za običan put koji je oivičen drvoredom, obično se ovaj termin koristi za velike, reprezentativne i široke ulice.

U nekim krajevima naše zemlje izraz avenija se koristi i da označi bulevar, odnosno dobro uređenu ulicu sa nekoliko voznih traka za vozila.

Share.