Apsida

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Apsida

Apsida je reč koja vodi poreklo od grčke reči hapsis i latinske absis, a znači spoj, svod, dograditi. Kao pojam se najviše koristi kao arhitektonski element crkvene arhitekture.

Apsida je prigradnja, najčešće ovalnog ili polukružnog dela u obliku polukupole. Prvobitno je tu bila smeštena biskupova katedra a sa svake njene strane kamene klupe za zbor sveštenika. U kasnijim razdobljima apsida dobija i druga

ije oblike (kadrat) ali i drugačije funkcije, jer se od XI veka u njoj smešta oltar i sarkofag sa moštima.

Treba napomenuti, da su unutrašnji zidovi apsida, posebno njihove polukupole, uvek bile ukrašavane najraskošnijim freskama, skupturama i mozaicima.

Share.

Leave A Reply