A kapela

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je a kapela? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

A kapela je oznaka za horsko prevanje bez instrumentalne pratnje.

Ako niste upućeni u terminologiju koja se koristi u muzici verujem da ne znate značenje pojma a kapela. Naime, reč je o pojmu koji se koristi da označi jednu posebnu vrstu horskog pevanja.

Sam termin a kapela je potekao iz italijanskog jezika, preciznije od izraza a cappela, što znači za kapelu, unutar kapele, odnosno za internu upotebu. Ovaj pojam se koristi da označi horsko pevanje bez instrumentalne pratnje.

Reč je o muzici koja se piše isključivo za muški, ženski, dečiji ili mešoviti hor bez ikakve pratnje. Ovaj vid horskog pevanja razvio se za potebe crkve. Zbog toga se danas veoma često ovaj termin koristi da označi svetovnu, tj. crkvenu muziku.

Share.