Afekcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je afekcija? Šta znači osećati afekciju prema nekome?

Afekcija je pojam koji se koristi da označi naklonost, bliskost, privrženost, nežnost, srdačnost.

Verovatno ste do sada bili u prilici da čujete da određena osoba oseća afekciju prema Vama ili nekoj drugoj osobi. A da li ste upoznati sa značenjem koje ima reč afekacija?

Etimologija nam govori da je sam pojam afekcija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči affecto, što znači uticanje, delovanje. Na našim prostorima ovaj pojam se koristi da označi neku emociju, odnosno uzbuđenje.

Afekcija uvek ima pozitivnu konotaciju, te se koristi da označi lepe emocije poput naklonosti, bliskosti, privrženosti, nežnosti, srdačnosti.

Kada kažemo da neko oseća afekciju prema određenoj osobi, to znači je on veoma privržen, srdačan i nežan prema njoj.

Ovaj pojam se koristi i da označi svako uzbuđenje i promenu u telesnoj ili duževnom stanju kod neke osobe. U medicini, afekcija predstavlja zahvaćenost nekog organa ili dela organa bolesnim procesom.

Share.