Agilan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Agilan

Šta je to agilan?

Brz, hitar, spretan i okretan znači agilan.

Sigurno ste nekada čuli da za određenu osobu ili životinju kažu da je agilna. U slučaju da se niste sreli sa ovim pojmom sigurno ste se zapitali koje je njegovo značenje.

Agilan je pridev koji je nastao od latinske reči agilis u značenju okretan, brz, spretan; Reč agrilan ćemo koristiti kada želimo da iskažemo da je određena osoba hitra, brza, okretna, laka. Agilan se može koristiti i u značenju živ, istrajan, ustalački, pregalački, preduzimljiv odnosno vredan, marljiv.

U zavisnosti od konteksta rečenice zavisiće i značenje ovog pojma. Primera radi u rečenici: „Marko je stigao prvi na krosu, svaka mu čast veoma je agilan.“, pridev agilan znači brz, dok u rečenici: „ Marko je izuzetno agilan, zavrišio je sav domaći čim je došao iz škole“ pomenuti pridev nam pokazuje da je Marko vredan.

Pored navedenih situacija pojam agilan možemo koristiti i u značenju ambiciozan, odlučan, preduzimljiv, aktivan, neumoran, vredan i odlučan.

Share.