Mahurnarke

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su mahunarke? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Mahunarke predstavljaju red drvenastih ili zeljastih biljaka koje pripadaju porodici dikolitedonih biljaka, a kojima je plod mahuna.

Sve češće smo u prilici da pročitamo značaj koji mahunarke imaju za čovečiji organizam, te da iste treba jesti što češće. Ipak veliki broj ljudi nije siguran u značenje pojma mahunarke i ne zna koje sve povrće spada u ovu kategoriju.

Mahunarke su drvenaste ili zeljaste biljke koje pripadaju porodici dikolitedohin biljaka. Sam termin mahunarke je izveden od reči mahuna, kako se i naziva plod ovih biljaka.

Reč je o veoma rasprostranjenim biljaka, koje se mogu naći svuda u svetu, a veruje se da u ovoj porodici ima preko 19500 razliitih  vrsta. U tropskim predelima se uglavnom mogu naći drvenasti predstavnici ove skupine, dok su u vantropskim regijama zastupljene zeljaste biljke.

Mahunarke rastu na suvom zemljištu bogatom krečom, a postoje i vrste koje uspevaju na polupustinjskom tlu.

Ono što je zajedničko svim pripadnicima ove skupe jeste plod – mahuna, koji predstavlja vrstu pucajućeg ploda. On se otvara pucajući preko dva uzdužna šava i obično je duguljastog izgleda. Naravno, postoji i par vrsta kod kojih je mahuna nepucajuća, kao što je rogač.

Što se tiče ostalih delova biljke, oni se razliku od vrste do vrste. Ono što je zajedničko svim pripadnicima mahunarki, jesu karakteristične kvržice koje se stvaraju na korenu kao posledica pristustva azotofiksirajućih bakterija.

Mahunarke su pretežno zeljaste biljke, ali se mogu javiti i u vidu grmova, drveća i lijana. Njihovi listovi su najčešće spiralno raspoređeni i obično je reč o tročlanim listovima.

U porodicu mahunarki spada grašak, pasulj, soja, bob, kikiriki, sočivo, badem itd. Ove biljke su bogate proteinima, vitaminima, gvožđem, kalcijumom i magnezijumom. Ono što karakteriše porodicu mahunarki jeste sposobnost vezivanja kiseonika iz vazduha, zbog čega dolazi do stvaranja esencijalnih aminokiselina.

Tako da ako Vam neko kaže da može preživati jedući pasulj, znajte da je u velikoj meri u pravu, jer mahunarke sadrže sve što je potrebno čovekovom organizmu, a zbog velike količine proteina savršena su zamena za meso.

Konzumacija mahunarki dovodi do prevencije od dobijanja dijabetesa, kancera i drugih bolesti, a iste smanjuju nivo holesterola i pomažu pri gubitku telesne težine.

Bitno je istaći da se preporučuje potapanje mahunarki u vodu pre dalje obrade i to u tranju od najmanje 10 h kako bi se odstranio veliki deo nerastvorljivih biljnih vlakana.

Share.