Mikrobiologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je mikrobiologija?

Nauka koja proučava mikroorganizme, odnosno organizme koji su isuviše mali da bi se videli golim okom naziva se mikrobiologija.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete za pojam mikrobiologija, a većina je i upoznata sa značenjem ove reči. Za one kojima nije baš najjasnije šta znači mikrobiologija, sledi objašnjenje.

Etimološki posmatramo termin biologija potiče iz grčkog jezika od reči mikrós, što znači mali, sitan, reči biós u značenju život i reči lógos koja označava govor, reč, nauku. Mikrobiologija se definiše kao nauka koja se bavi proučavanjem organizama koji su isuviše mali da bi se videli golim okom.

Reč je o izuzetno važnoj nauci koja je imala značajnu ulogu u društvu. U mikrobiologiji se proučavaju mikroorganizni koji su isuviše mali da bi se videli golim okom, zbog čega se moraju koristiti mikroskopi. Poznato je da su mikroorganizmi izuzetno značajni za ceo ekološki sistem, zbog čega je njihovo poznavanje neophodno.

U odnosu na organizme koje proučava, mikrobiologija se deli na: bakterologiju, mikologiju, virusologiju, parazitologiju i protistologiju.

Bakterologija kao što joj i samo ime kaže bavi se proučavanjem, razvojem, rastom i genetikom bakterija, mikrologija proučava gljive, i heterotrfone i aklorotrofne organizme, viruslologija se bavi proučavanjem virusa, protistologija proučava protiste, a parazitologija se bavi proučavanjem obeležja plosnatih i valjkastih člankonožaca.

Share.