Ekvilibrijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč ekvilibrijum?

Ekvilibrijum je reč latinskog porekla koja označava ravnotežu. Kod živih bića to je osećaj psihike i fizičke ravnoteže.

U medicinskom smislu, ekvilibrijum označava normalan položaj ili ravnotežu pojedinca prilikom stajanja, hoda i obavljanja normalne fizičke aktivnosti.

Ekvilibrijum

U ekonomskim i socijalim sistemima označava ravnotežu pokazatelja najvažnijih postulata društva.

U etici, ekvilibrijum označava stav koji ne narušava fizičke, moralne i psihičke norme.

Share.