Korpus

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to korpus?

Korpus je reč sa više značenje, a kod nas kada se spomene uglavnom se misli na velike vojne jedinice.

Pojam korpus potiče od latinske reči corpus u značenju telo. Ipak u ovom značenju ovaj pojam kod nas koristi se jedino u anatomiji gde predstavlja telo čovek ili životinje.

Korpus

Korpus ima više značenja i upotreba u srpskom jeziku, a uglavnom kada čujemo ovu reč većina nas pomisli na vojsku, odnosno na velike vojne jedinice koje se tako nazivaju. Korpus u većini slučajeve predstavlja najveću vojnu jedinicu koja je namenjena za izvršenje složenih operativno – taktičkih zadataka.

U pravnim naukama korpus delikti označava predmet koji dokazume krivicu, odnosno objekat nad kojim je krivica izvršena.

U tipografiji korpus je naziv za vrste štamparskih slova koje se sastoje od tipografskih tačaka.

Korpus ima i značenje zasepne zgrade koja poseduje više posebnih krila, ali označava i kostur broda zajedno sa njegovom spoljnom oplatom.

Korpus označava i sve diplomatske predstavnike jedne zemlje.

Share.