Kasapin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kasapin?

Osoba čije je zanimanje klanje stoke naziva se kasapin.

Pojam kasapin prestavlja pozajmljenicu koja je u naš jezik došla iz turskog. U slučaju da se do sada niste susreli sa ovom reči i ne znate šta znači, odgovor na to može pronaći u narednim redovima.

kasapin

Termin kasapin kao što je već rečeno predstavlja tursku reč koja ima značenje mesara. Ustvari kasapin se definiše kao osoba čije je zanimanje klanje stoke. Pored klanja stoke, kasapin se bavi i pripremom mesa za prodaju, kao i samom prodajom.

Posao kasapina uključuje i poslove kao što je preuzimanje stoke, ubijanje na različite načine (klanje, ubijanje električnom strujom i td), šurenje, primarna i sekundarna obrada tela, a nakon pripreme svežeg mesa oni često mogu isto i bariti, praviti kobasice, i druge polutrajne ili trajne suhomesnate proizvode.

Termin kasapin ima i svoje pežorativno značenje, te se ovaj izraz upotrebljava za veoma surovog čoveka koji nanosi rane drugima i proliva njihovu krv.

Share.