Kondicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kondicija

Šta znači kondicija

Kapacitet nekog sportiste, na primer, meri se njegovom izdržljivošću kako u fizičkom, tako i mentalnom, psihičkom smislu.

Izraz kondicija potiče od latinske reči conditio kod nas se koristi kao sinonim za okolnosti ili uslove u kojima se neko nalazi, ali i sposobnost za neki napor ili za izvođenje neke radnje. Mesto koje se dobija pod izvesnim uslovima.

Prema definiciji kondicija ili fizička pripremljenost podrazumeva optimalno zdravstveno stanje, najviši stepen razvijenosti funkcionalnih i motoričkih sposobnosti (sportiste), kao i odgovarajuću psihičku stabilnost, visoku motivaciju, te najbolju strukturu morfoloških obeležja.

U metaforičkom smislu fizička kondicija se može uporediti sa kapacitetom motora, odnosno koliku snagu daje jednom automobilu.
Mentalna kondicija se razvija dok učimo, studiramo, čitamo, te kada počinjemo sa primanjem informacija možemo biti koncentrisani sat do dva, a kasnije posle mesec dana kontinuiranog čitanja naša koncentracija se povećava.

Fizička, pa i mentalna kondicija osnova su dobrog zdravlja kompletnog čovekovog organizma. S obzirom da fizička kondicija uključuje rad srca, pluća i mišića, tako da šta god da radimo utiče na psihu, odnosno na budnost i emocionalnu stabilnost.

Na kondiciju generalno utiču godine, pol, nasledni faktori, zatim lične navike, vežbanje i način ishrane, to nam govori da je ona individualna kategorija. Prva tri faktora su fiksni, na koje ne možemo uticati, menjati ih, dok ostale faktore i tekako možemo razvijati, samo ako imamo jaku volju i motivaciju.

Share.

Leave A Reply