Konsolidacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Konsolidacija

Pojam konsolidacija se upotrebljava da označi neko utvrđivanje ili sređenost dugova.

Stručnjaci za finansije bi to opisali kao pretvaranje letećih državnih dugova u dugoročne zajmove. Može da koristiti u kontekstu kada se govori o utvrđivanju i sređivanju aksionarskog preduzeća smanivanjem njegovog osnovnog kapitala.

U medicini pojam konsolidacija označava zarastanje rane ili izlečenje.

Kada se govori o obradi podataka, takođe, se upotrebljava reč konsolidacija. U ovom kontekstu konsolidacija, potiče od engleske reči consolidation i znači proces stapanja, vrednovanja, analiziranja informacija ili podataka o određenom predmetu, a koji su sakupljeni iz raznih primarnih i sekundarnih izvora informacija. Tako se konsolidacijom dobijaju tercijalne informacije u obliku pregleda, izveštaja i prikaza stanja, pa se još naziva i analitičkom obradom podataka, tj. tercijalni dokument.

Dalje, postoji upotreba pojma konsolidacija u kontekstu poslovnih kombinacija ili spajanja u kojem se formira novo preduzeće. S tim u vezi kada se spaja finansijski izveštaj glavnog preduzeća sa njenim filijalama procesom konsolidacije finansijskih izveštaja nastaje konsolidovan finansijski izveštaj. Korisnici takvih izveštaja su akcionari i poverioci glavnog preduzeća. To glavno preduzeće ima 50 % vlasništva drugih preduzeća. Konsolidovani finansijski izveštaji su bitni radi fer prezentacije celokupne situacije kada jedno preduzeće u grupi ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad drugim preduzećem.

Share.

Leave A Reply