Genocid

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to genocid? Da li ste upoznati sa tačnom definicijom i značenjem ovog pojma?

Genocid je najekstremniji, najdrastičniji i najbrutalniji zločin namernog uništavanja nacionalnih, etničkih, rasnih i religijskih grupa.

Več dve decenije se vode rasprave o tome da li je bilo ili ne genocida u Bosni i Hercegovini, tj u Srebrenici. Reč je o uvek aktuelnoj temi. Svima je dobro poznat genocid koji se odigrao nad Srbima u NDH ili onaj u Jasenovcu, a pravo pitanje je koliko nas zna pravo značenje pojma genocid?

Etimologija nas upućuje da je sam pojam genocid potekao od grčke reči genos u značenju narod i latinske reči accidere, što znači ubiti. Termin genocid je usvojen 1946-e godine na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija. Reč je o najekstremnijem, najdrastičnijem i najbrutalnijem zločinu namernog uništavanja nacionalnih, etničkih, rasnih i religijskih grupa.

Po definiciji, genocid predstavlja međunarodni zločin namernog potpunog ili delimičnog uništavanja nacionalnih, etničkih, rasnih i religijskih grupa i spada u najtežu vrstu zločina protiv čovečanstva.

Cilj genocida jeste fizičko istrebljenje određene grupe naroda. Svima najpoznatiji genocid je holokaust, koji je sprovodila Nemačka sa svojim saradnicima tokom Drugog svetskog rata kada je masovno ubijala jevrejski narod.

Za srpski narod svakako je najtragičniji genocid Srba koji se takođe dogodio u Drugom svetskom ratu, kada je veliki broj Srba zajedno sa Romima i Jevrejima u Logoru Jasenovac ubijeno na varvarski način.

Kroz istoriju bilo je dosta primera genocida, iako se ovaj pojam počeo koristiti tek u 20-om veku. Jedan od prvih primera genocida, a ujedno i najbrutalniji i genocid sa najviše žrtava, vršile su SAD-e nad Indijancima. Mnogi smatraju da oni i dan danas indiretno vrše genocid nad njima, jer u 16-om veku Indijanaca je bilo preko 15 miliona, a danas ih ima nešto više od 2 miliona na prostorima SAD-a.

Ne možemo da pričamo o genocidu, a da ne spomenemo čuveni genocid poznat kao Veliki zločin koji je vršen nad jermenima i prestavlja sistematsko i kontinuirano etničko čišćenje i masovna ubistva izvršena nad pripadnicima jermenskog naroda na području Osmanskog carstva po naredbi tadašnjih Otomanskih vlasti. Po nekim podacima u ovom zločinu je ubijeno između 900.000 i 1.500.000 jermena.

Share.