Guvernal

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to guvernal?

Naprava za upravljanje vozilom naziva se guvernal.

Pojam guvernal ranije je bio relativno čest na našim prostorima, dok danas gotovo da se ne koristi. Svi oni koji su čuli za guvernal, a nisu znali koje je njegovo značenje došli su na pravo mesto.

guvernal

Sam termin guvernal potiče iz francusog jezika i označava napravu za upravljanje vozilom. Dakle, guvernal je ručka na biciklu ili volan na motornom vozilu.

Sa pojmom guvernal mogu se označiti i različiti upravljači poput kormila na brodovima.

Guvarnal se može javiti u više različitih oblika, a sa napretkom tehnologije pojavili su se brojni multifunksionalni guvernali koji pored podešavanja pozicije na kojoj se nalaze i upravljanja vozilom mogu obavlajti i brojne druge funkcije kao što su pojačavanje muzike, puštanje grejanja ili klime i tome slično.

Share.