Generalizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači generalizacija?

Doći do nekog opštog zaključka naziva se generalizacija.

Da li Vam je neko rekao da možda previše generalizujete stvari? A da li znate šta to znači? U našoj zemlji mnogo toga se generalizuje pa je tako ovaj pojam veoma značajan. U slučaju da ste se susreli sa ovim pojmom, a niste sigurni koje je njegovo pravo značenje i upotreba sledi detaljno objašnjenje.

Generalizacija 1

Etimološki posmatrano reč generalizacija nastala je od latinske reči generalisatio u značenju uopštenost, uopštavanje. Generalacija predstavlja dolazak do nekog opštog zaključka ali bez dovoljno informacija. U suštini generalizovati podrazume da ćemo zaključiti, misliti ili govoriti uopšteno o nekoj stvari, odnosno nećemo davati konkretan primer već ćemo stvar uopštiti.

Po definiciji generalizacija predstavlja logičnu operaciju kojom se na osnovu posmatranja ograničnog borja članova neka klase, dolazi do neke uopštene tvrdnje, pojma ili zaključka koji važi za sve pripadnike te klase. Prema tome generalizacija jeste zaključivanje doneto na posmatranju pojedinačnih slučajeva. Kod nas je svakodnevna pojava da se vrši generalizacija svega što nas okružuje pa se slobodno može reći da je veliki broj ljudi sklon generalizaciji.

Generalizacija je i stvaranje negativnog mišljenja o određenoj osobi koja ima veliki broj pozitivnih osobina koje je krase i možda samo jednu negativnu osobinu, ali generalizacijom mi od jedne negativne osobine stvaramo potpuno negativno mišljenje o njoj.

Generalizacija se sprovodi svuda i prisutna je vekovima. Tako na primer za određen narod rećićemo da je prost, nekulturan, da su varvari iako smo upoznali samo jednog pripadnika te nacije. Znači generalizacija obuhvata stvaranje uopštenih zaključaka bez dovoljno informacija i poznavanja materije. Primer za ovakvu primenu je sledeći: Upoznali smo čoveka koji dolazi iz Velike Britanije i koji je prilično neobrazovan i glup, i mi ćemo na osnovu toga zaključiti da su Britanci kao nacija prilično neobrazovani. Generalizacija se može vrštiti i u suprotnom smeru, odnosno kada upoznamo jednog dobrog i poštenog čoveka iz određene skupine pa odmah zaključujemo da je svaki član te skupine takav.

Share.