Gaf

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to gaf? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Gaf je pojam koji se koristi da označi grešku, nesmotrenost, ispad, gluposti.

Sam pojam gaf predstavlja jedan od modernih termina koji se koriste u novije doba. Postali su pravi hit na gotovo svim društvenim mrežama i veliki broj ljudi pravi gafove samo da bi privukao zrno pažnje na sebe. Za sve one koji do sada nisu shvatili šta znači reč gaf, sledi kratko obašnjenje.

Etimologija nas upućuje na informaciju da je termin gaf potekao iz francuskog jezika, od reči gaffe u značenju ispad, omaška, greška. Reč je o izrazu koji se upotrebljava da označi nesmotrenost, ispad, glupost, omašaj.

Gaf je pogrešni potez koji svako od nas pravi. Primera radi, kada uporno vučete da otvorite vrata na kojima piše guraj, sa stanovništva posmatrača to je vrlo zanimljiv gaf.

Na društvenim mrežama naročito su popularni gafovi poznatih osoba snimljeni kada ih neko ne gleda, a kada oni sprovode različite lapsuse, propuste, loše postupke i greške.

Gaf je takođe naziv za gvozdenu motku sa kukom koja se koristi za privlačenje čamca ka obali.

Share.