Gnev

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je gnev? Znate li tačno značenje navedenog pojma?

Gnev je emocionalna reakcija koja može biti izazvana objektivnim događajima, ali je veoma često i iracionalna, odnosno izazvana autosugestijom.

Za pojam gnev čuli smo gotovo svi. Ovaj pojam spominje se čak i u Bibliji, gde ima izuzetno veliki značaj. Treba istaći da se na našim prostorima nešto ređe koristi u svakodnevnoj komunikaciji, te nemojte očajavati ako ne znate koje je njegovo značenje.

Gnev se definiše kao emocionalna reakcija koja može biti izazvana objektivnim događajima, ali je veoma često i iracionalna, odnosno izazvana autosugestijom. Na našim prostorima uglavnom se koristi reč ljutnja ili bes.

Iako ove reči imaju približno isto značenje, gnev se uglavnom koristi da označi žestoko izrađeni bes, srdžbu, jarost. Gnev se ispoljava u doživljaju besa, nasilnom ponašanju, negativizmu i nameri da se neko fizički ili psihički povredi.

Često osobe kada osećaju gnev mogu maltretirati druge ili pak uništavati osobe oko sebe. Ipak, treba istaći da se gnev razlikuje od agresivnosti koja predstavlja stil ponašanja.

Gnev se spominje u Bibliji i to kao jedan od grehova čoveka. Treba istaći da nije svaki gnev greh, odnosno da postoji pravdeni greh koji je po Bibliji odobren.  Gnev se smatra grehom samo u onim situacijama kada je pokrenut sebičnošću ili kada mu dozvolimo da se produžava.

Share.