Paroksizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Paroksizam

Šta znači paroksizam?

Pojačan intezitet nekog simptoma naziva se paroksizam.

Pozivajući se uvek na etimologiju nalazimo da izraz paroksizam potiče od grčke reči paroxysms u značenju ogorčenje ili pooštrenost.

Uglavnom se pojam paroksizam koristi u medicini, te označava pojačavanje karakterističnih simptoma neke bolesti, a koja se javlja u nastupima, do njenih krajnjih granica. Takve su na primer neuralgične bolesti ili epileptični i drugi napadi.

Naravno paroksizam se kao izraz koristi ponekad i u svakodnevnom govoru kada ima figurativno značenje pod kojim se podrazumeva najviši stupanj nekog uzbuđenja kako pri bolu tako i pri strasti, gnevu, pa i očajanju i tome slično.

U medicini se koristi izraz i paroksizmalan u značenju koji se javlja u žestokim napadima, pa tako može značiti i samo napadni ili nastupni. Takođe može se odnositi i na neki jak i neočekivan napad kao što je na primer grč.

Specifičan oblik aritmije naziva se paroksizmalna tahikardija. To je vrsta srčanog udara koji u minuti broji 140 do 220 i više otkucaja. Ove paroksizmalne tahikardije se manifestuju tako što imaju nagli i početak i kraj sa neuravnoteženim otkucajima srca i proučavaju se u kardiopatologiji.

A kod neuralgičnih bolesti paroksizam se obično javlja noću i može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati, pa čak i dana. Na ovu bolest, osim što se dugo leči, loše utiču umor, emotivna uzbuđenja, kao i konzumiranje alkohola.

Share.