Peroralno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači peroralno?

Peroralno je prilog koji označava uzimanje ili uvođenje nečega kroz usta (uzimanje lekova).

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam peroralno? A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Peroralno je izraz koji se pre svega koristi u medicini, farmaciji i srodnim naučnim disciplinama, a njegova upotreba u svakodnevnoj komunikaciji je veoma retka.

Ako posmatramo sa etimološke strane sam termin peroralno potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči per os, što znači kroz usta.

Peroralno predstavlja prilog koji se koristi da označi uzimanje ili uvođenje nečega kroz ili na usta. Primer za to bila bi konzimacija različitih tableta, sirupa i slično.

Share.