Ping

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to ping?

Program kojim se ispituje veza na internetu naziva se ping.

Svi oni koji se razumeju u tehnologiju, a pre svega u računare sigurno su upoznati sa pojmom ping. Za one ostale koji su čuli za ovaj pojam, a ne znaju koje je njegovo značenje sledi objašnjenje.

Reč ping potiče iz engleskog jezika i predstavlja skraćenicu reči – Packet Inter Net Groper, koja označava poseban program kojim se ispituje veza na internetu.

ping

Za pronalazača Ping-a smatra se Majk Mus, koji je u decembru 1983-e godine inspirisan komentarom Dejvida Milsa o korišćenju eho paketa za dijagnostiku IP mreže i za merenja, rešio da napravi alatku koja bi za zadatak imala ispitivanje veze na internetu.

Naziv ping ova alatka dobila je po zvuku koji pravi sonar, jer njen princip rada je veoma sličan principu rada na kojem radi sonar.

Prema tome, ping predstavlja posebnu alatku za administraciju računarske mreže, koja se koristi za testiranje dostupnosti računara na internet protokol mreži. Pored ove namene ping se koristi i za merenje vremena za koje se vrati poruka poslata od domaćina ka odredišnom računaru.

Sam princip rada veoma je jednostavan. Ping šalje kratku poruku ka IP adresi drugog računara, a nakon toga proverava da li je do njega stigao odgovor.

Share.