Patristika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači patristika?

Bogoslovska nauka koja izlaže istoriju i sadržaj učenjaka crkvenih otaca naziva se patristika.

Pojam patristika izuzetno je redak, što za posledicu ima da mali broj ljudi zna njegovo značenje. Pored toga što je redak u svakodnevnoj komunikaciji, male su šanse da ćete se sa ovim pojmom susresti i u drugim sferama života. Za sve one koji su čuli za patristiku i zanima ih šta znači, pripremili smo objašnjenje.

patristika

Ako posmatramo etimologiju vidimo da izraz patristika potiče iz grčkog jezika i označava patrologiju, odnosno bogoslovsku nauku koja izlaže istoriju i sadržaj učenjaka crkvenih otaca.

Ova bogoslovska nauka je nastala iz želje da se sistamatizuju predanja Svegog pisma. Od samog početka bila je pod uticajem klasične filozofije koja je usmeravala njen tok. U periodu od 4-og do 8-og veka kada je hrišćanstvo doživelo procvat i bilo prihvaćeno u potpunosti, formirana su određena načela koja se suštinski nisu menjala do danas.

Apostoli, mučenici, crkveni pisci, oci Crkve i brojni apologeti aktivno su radili na dogmatskoj sintezi koja predstavlja karakter patrologije.

Treba istaći da patrologiju ne treba mešati sa patriologijom koja predstavlja posebnu teološku disciplinu koja se za razliku od nje bavi isključivo proučavanjem Boga Oca.

Share.