Simptomatično

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada kažemo da je nešto simptomatično, a šta kada kažemo da je neko simptomatičan?

Simptomatično je pridev koji označava nešto što je znakovito, karakteristično, koje služi kao nagoveštaj.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam simptomatično dobija sve više na značaju, te se sve češće spominje u medijima. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Etimologija nas uči da je sam termin simptomatično u naš jezik došao iz grčkog, od reči symptomatikos u značenju slučajan. Ovaj pojam se pre svega koristi u medicini, ali poslednjih godina raširio se i po ostalim sferama života.

Ako kažemo da je nešto simptomatično, to znači da je ono karakteristično, znakovito, nagoveštajno.

Pa tako ako kažemo da je kašalj simptomatičan, to znači da on služi kao znak neke bolesti, dakle on je karakteriše, nagoveštava.

Share.