Sajber

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači sajber?

Sajber predstavlja prefiks koji se koristi da bi označio nešto, što za osnovu ima elektroniku.

Sigurno ste bili u prilici da čujete za izraze „sajberseks“ ili „sajber kriminal“, koji ne samo da se vrte non – stop u medijima, već se mogu čuti u svakodnevnoj komunikaciji. Svi dobro znaju šta znače reči seks i kriminal, a da li znate značenje reči sajber?

sajber

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da pojam sajber potiče od engleske reči cyber, koja predstavlja prefiks koji se koristi za nešto, što za svoju osnovu ima elektroniku.

Dakle, prefiks sajber koristićemo za sve pojmove koji su vezani za prividnu stvarnost nastalu zahvaljujući kompijuterima.

Shodno tome, logično je zaključiti da sajberseks predstavlja imaginarni seks koji se odvija između osoba koje zajedno komuniciraju putem neke od mnogih računarskih mreža, dok sajber kriminal predsavlja oblik kriminalnog ponašanja koje se ispunjava putem kompijuterske tehnologije, a tretira se kao krivično delo.

Iz svega navedenog jasno je da ćemo reč sajber koristiti za virtuelne pojmove i stvari koji su vezani za računarsku mrežu.

Share.