Serologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je serologija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem i definicijom navedenog pojma?

Nauka o krvnom serumu i njegovoj terapeutskoj upotrebi naziva se serologija.

Do sada ste sigurno bili u prilici da se sretnete sa pojmom serologija. A da li ste upoznati sa značenjem koje ovaj pojam ima na našim prostorima?

SONY DSC

Etimologija nas uči da je sam termin serologija složenica nastala od latinske reči sero, što znači serum i grčke reči logia, što znači nauka. Dakle, reč je o medicinskom pojmu koji se koristi da označi nauku o krvnom serumu i njegovoj upotrebi.

U praksi ovaj pojam se obično odnosi na medicinsku dijagnostiku antitela u serumu. Reč je o antitelima koja se formiraju kao odgovor na infekciju protiv nekog stranog proteina ili mikroorganizma.

Obično se serološki testovi obavljaju kada se sumnja na infekcije, kod reumatskih oboljenja, određivanja krvne grupe itd. Ovi testovi su veoma značajni jer dijagnostikuju bolesnika sa određenim imunološkim nedostacima, koji su povezani sa odsustvom antitela.

Neki od ovih testova su ograničeni na krvni serum, pa se mogu sprovoditi isključivo uzimanjem krvi. Sa druge strane ima i onih koji nemaju ovo ograničenje, pa se mogu vršiti i na drugim telesnim tečnostima poput sperme ili pljuvačke.

Testiranjem seruma utvrđuje se prisutnost specifičnih protivtela na razne vrste uzročnika zaraznih bolesti (bakterije, paraziti, gljive). Za testiranje seruma potrebno je oko 5 ml venske krvi koja se drži na sobnoj temperaturi sve do formiranja koaguluma. Nakon toga, serum se odvaja u sterilnu epruvetu, stavlja u frizider na par dana, a potom se testira.

Share.