Havarija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je havarija?

Havarija je reč koja pokazuje da je nešto oštećeno, da je pokvareno, da je pretrpelo nepogodu i snosi trajne posledice zbog toga.

Verovatno ste u različitom kontekstu čuli reč havarija a nije vam bilo najjasnije šta znači? Značenje reči havarija može biti višestruko i zavisi od toga u kojoj okolnosti se koristi.

Havarija

Reč havarija potiče iz finskog jezika i u bukvalnom prevodu označava kvar na brodu. Vremenom, značenje reči je dobilo širu upotrebu i šire značenje.

Jedna od definicija označava havariju kao kvar, lom, oštećenje…

Tako na primer, ako čujemo da je nekoga zadesila havarija sa motociklom, to znači da je bio učesnik događaja u kome je motocikl pretrpeo štetu i sada ima oštećenje koje će mu smanjiti vrednost.

Od imenice havarija, izveden je pridev – havarisan. Kada kažemo za automobile da je havarisan, to znači da je automobile oštećen, odnosno da je a nekim kvarom nastalim zbog nezgode u aobraćaju.

U prenesenom značenju, reč havarija se može upotrebiti za čoveka koji je je pretrpeo neki fizički ili duševni gubitak, ali takvo izražavanje spada u domen nepristojnog, neadekvatnog komuniciranja s ljudima.

Share.