Dihotomija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dihotomija vodi poreklo od grčkih reči diho – na dva dela I tomia – sečenje. Značenje te reči je deljenje ili podeljenost celine na dva jednaka nepreklapajuća dela.

Koristi se, na primer, kod podele roda na dve vrste, mesečeva mena kada se vidi samo polovina njegovog osvetljenog koluta, podela čovečjeg bića na dušu I telo.

Dihotomija

Svaka stavka u životu je nedokučiva. Pošto ne postoji besmrtnost, svuda su primeri dihotomije. Čovek se rodi, živi I umre. Nije besmrtan, ali sa smrću se ne završava postojanje.

Njegovo telo nastavlja prirodne procese koji nastaju nakon smrti, a duša nastavlja svoj put. Slično je I sa svim drugim u Univerzumu. Svuda oko nas je dihotomija.

Share.