Difolt

0

Difolt

Danas se često upotrebljava izraz „po difoltu“, pa tako “nova sezona nas po dufoltu mami da obnovimo garderobu” ili “mnoge svakodnevne radnje obavaljamo po difoltu, a da nismo ni svesni”.
Koliko puta u toku dana čujemo, taguj me, izgugluj i tome slično, jer po difoltu počinjemo da koristimo reči a da nismo ni sigurni u njihovo pravo značenje.

Ovaj izraz “po difoltu” koji znači iz navike, automatski (danas već žargon), nekada su koristili samo programeri.

U kompijuterskim naukama reč koja dolazi iz engleskog jezika default (difolt-zadano) odnosi se na standardnu radnju ili stanje, grubo prevedeno kao “po fabričkim podešavanjima” ili kao podrazumevani program (default program).

Pojam difolt se danas kao žargon koristi i kao sinonim za podrazumevano, po pravilu, posebno u ovoj modernoj eri kada se, na žalost, najviše komunicira upotrebom neologizama, naročito kod tinejdžerske populacije.

Prema poznatom Oxford rečniku ova reč (default) datira još od sredine šezdesetih godina prošlog veka, a koristila se da označi neuspeh u nekom pokušaju ili radnji.

U pravu, na primer, difolt je neka greška koja se pojavila u sudskim procesima.

Tako se može naći i izraz “difolt efekat“, pa bi difolt efekat pravog ogledala značio efekat lažnog ogledala.


Share.

Leave A Reply