Pejzaž

Pinterest LinkedIn Tumblr +

„Ars gratia artis“ (lat. ) ili Umetnost radi umetnosti, nam je svima poznata latinska izreka. I svi mi volimo slikarstvo. Volimo portrete, možda nam se dopada, a možda i ne apstraktna umetnost, ali svi, bez izuzetka vole pejzaže. Sam pogled na sliku pejzaža, na divnu prirodu, unosi mir u našu dušu, popravlja raspoloženje, budi maštu.

Znamo li značenje reči – pejzaž?

Pejzaž je reč francuskog porekla (francuski: paysage) i predstavlja krajolik kao likovni motiv. On može biti planinski, šumski, poljski ili pejzaž mora. Pejzaž je prirodni krajolik, dakle na slici dominira priroda.

Pejzaz

Osim po mestu nastanka, pejzaž može biti: proletnji, letnji, jesenji, zimski, koji dobija naziv po godišnjem dobu koje se slika. Takođe može biti jutarnji, podnevni, sutonski – prema dobu dana. Ukoliko je pejzaž slikan uporednim posmatranjem prirode, onda se on naziva – vizuelni. Ako je prejzaž naslikan kao produkt mašte, onda je on imaginaran.

U likovnoj umetnosti, motiv koji prikazuje krajolik kao samostalnu temu poznat je bio još u umetnosti starog Rima. Tokom srednjeg veka, slikarstvo je uglavnom okrenuto verskim motivima. Pejzaž doživljava svoj preporod u evropskom slikarstvu od XVI veka (Renesansa).

I u budućnosti će se sigurno smenjivati trendovi u slikarstvu, „moda“ u umetnost. Ipak, lepote boja pejzaža, taj divni kaleidoskop prirode, nezaustavljiva energija koja ili donosi umilno smirenje naših bića, ili eruptivnu snagu nepobedive prirode, koja u nama budi snagu iskonskog, u zavisnosti od krajolika – ostaće neprevaziđena umetnost.

Share.