Pakost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pakost? Koje značenje ima ovaj pojam, a šta znači kada kažemo da je osoba pakosna?

Pakost je ružno osećanje koje označava zlobu i podmuklost.

Često smo u prilici da čujemo da je određena osoba pakosna ili pak da se ponaša veoma pakosno, a koliko nas je zapravo upoznato sa tačnim značenjem pojma pakost?

Pakost je veoma ružno osećanje koje označava zlobu i podmuklost. Dakle, ako kažemo da je neka osoba pakosna, to znači da se ona odikuje velikim stepenom zlobe, da je podmukla i da ima zadnje namere.

Pakosni ljudi su veoma lukavi, zajedljivi i ponašaju se prilično podmuklo. Interesatno je da veoma često osobe koje čine pakosne stvari, ne smatraju sebe lošim, već u njihovim glavama one su dobre, a druge osobe su zle i pakosne zbog čega se prema njima i ponašaju na taj način.

Bitno je istaći da je potrebno obratiti pažnju prilikom pisanja ove reči. Često dolazi do zabune, pa pojedinci pišu pakostna ili pakostni što je pogrešno. Ova reč se prilikom pisanja u ženskom i srednjem rodu, kao i u sva tri lica množine piše bez glasa t. Ovde dolazi do gubljenja suglasnika iz suglasničke grupe stn, radi lakšeg izgovora reči.

Share.