Produkcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je produkcija? Koje značenje ima pojam produkcija? A šta znači producirati?

Produkcija predstavlja prikazivanje, predstavljanje ili realizaciju nekog posla ili veštine.

U prilici smo veoma često da čujemo da je produkcija nekog filma bila loša ili da je produkcija određene pesme veoma dobra i tome slično. Interesatno je da veliki broj ljudi koristi pojam produkcija svakodnevno, a da pri tome nije upoznat sa tačnim značenjem ove reči.

Etimološki posmatrano sam termin produkcija potiče iz latinskog jezika, od glagola producere, što znači izvesti, umnožiti. Na našim prostorima produkcija se pre svega koristi da označi prikazivanje, predstavljanje ili realizaciju nekog posla ili veštine.

U trgovini i ekonomiji produkcija predstavlja proces proizvodnje ili proizvođenje, dok se u pravnim naukama odnosi na podnošenje dokaza (isprava, dovođenje svedoka i slično).

Producirati nešto znači izrađivati ga, proizvoditi, praviti, ali takođe ovaj pojam označava korisnost (biti koristan), davati plod, pokazivati svoju veštini, isticati se, predstavljati, predočavati.

Uspešnost produkcije zavisi od toga koliko je dobro, kvalitetno i kreativno određena ista.

Primera radi, u muzičkoj sferi produkcija predstavlja proces pripreme, zapisivanja i tonsko – tehničke obrade nekog muzičkog dela, odnoso proizvodnju nekog muzičkog dela. Da bi smo rekli da je produkcija pesme dobro urađenja, producent mora uskladiti tekst, aranžman, posprodukciju i ostale komponente, kako bi konačna verzija muzičkog dela bila što uspešnija.

Osoba koja se bavi proizvodnjom naziva se producent. On se nalazi na čelu svake produkcije i odgovoran je za ceo njen proces, počev od pokretanja produkcije do njene konačne verzije, odnosno završetka postprodukcije.

Share.