Metodologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je metodologija? Znate li tačno značenje i definiciju ovog pojma?

Nauka o metodama, putevima i načinu naučnog istaživanja naziva se metodologija.

Iako pojam metodologija ima široku primenu na našim prostorima, veliki broj ljudi nema pravilnu percepciju kada je u pitanju njegovo značenje. Ako ukucate ovaj termin na nekom pretraživaču, videćete da postoji veliki  broj razlicčitih definicija što samo doprinosi kompleksnosti značenja reči metodologija.

Etimološki posmatrano sam termimn metodologija potiče iz grčkog jezika i predstavlja složenicu nastalu od reči meta u značenju iza, reči hodos, što znači način i reči logos koja označava nauku, govor, mišljenje.

Najjednstavnije rečeno metodologija predstavlja nauku o metodama, putevima i načinu istraživanja. Reč je o nauci koja ima zadatak da otkrije, opiše i objasni metode, puteve naučnog saznanja, načine dolaska do saznanja, kao i načine dolaska do istine, tj. do rešenja nekog problema.

Može se reći da je metodologija pre svega teorijsko istraživanje, ali i naučno izlaganje teorijski dobijenog rešenja problema kojim se bavi i završava se praktičnom primenom dobijenog rešenja. Metodologija ili metodika kako je još nazivaju proučava metode istraživanja, prirodu podataka dobijenih kombinovanjem različitih metoda, logiku i razloge korišcenja tih podataka u sociološkim, fiziološkim, naučnim i drugim teroijskim istaživanjima.

Drugim recima, metodologija utvrđuje najadekvatnije načine vođenja i implementacije naučnog istraživanja, određuje načine za najbolje korišcenje različitih naučnih alata i instrumenta, definiše meru sa kojom se može imati određeno poverenje u dobijenje rezultate, ispituje valjanost naučnih postupaka itd.

Da bi se postiglo teorijsko rešenje i omogućiila njegova primena, najpre se mora uočiti i pravilno formulisati određeni problem i to postavljanjem različitih hipoteza, zatim ispitivanjem, istraživanjem i izvođenjem zaključaka iz formulisanih hipoteza.

Bitno je istaći da se u metodologiji razlikuju tehničke i logičke metode istraživanja. Tehničke metote se tiču organizacije, promatranja, ekspermentacije i tačnog merenja, dok se logičke metode tiču naučne obrade tako dobijenih podataka, izvođenja zaključaka i građenjem teorija i sistema.

U medotologiji se koriste određeni principi, a pet najvažniji su svakako princip teorije, princip hipoteze, princip predmeta analize, princip svojstva i indikatori.

Share.