Misterioznost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači misterioznost?

Misterioznost označava tajanstvenost, zagonetnost,  nerazumljivost i nedokučivost.

Malo je toga što čoveka može toliko da opčini kao brojne misterije koje u svima bude radoznalost, a veoma često zaintrigiraju čoveku maštu. Svet je prepun razlicitih misterioznih pojava koje se javljaju u gotovo svakom segmentu života.

Pojam misterioznost poznat je još od davnina i većina ljudi dobro je upoznata sa njegovim značenjem.

Etimološki posmatrano, termin misterioznost potiče od novo latinske reči mysteriositas, u značenju tajanstvenost, zagonetnost, nerazumljivost.

U anticka vremena ovaj pojam uglavnom se vezivao za negativnu konotaciju, pa je misterioznost označavao nešto što je mračno i tajno. Uglavnom je korišćen za različite verske obrede koji su izvođeni skriveni od očiju javnosti, tako da nije poznato šta se tačno odvijalo u njima.

Obicno pojave ili događaji koji se odlikuju sa određenom dozom misterioznošću su veoma tajanstveni, zagonetni i nedokučivi čoveku.

Pojam misterioznost se može upotrebljavati i da opiše ljude koji se ponašaju veoma tajnstveno i nepredvidivo, a upravo ta doza nepoznatog koja se nalazi kod njih čini ih zanimljivim  i intrigantnim.

Misterioznost je veoma važna u čovekom životu, jer bez nje zavladala bi monotonija i dosada čime bi čovek bio podložan ulasku u depriesiju.

Share.