Mašala

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači mašala?

Mašala je izraz koji u originalu znači „Božija volja“, ali na našim prostorima se koristi kao uzvik iznenađenja.

Koliko ste samo puta bili u prilici da čujete čuvenu frazu – Mašala! Iako se uglavnom može čuti u Bosni, ovaj izraz čest je i na prostorima naše zemlje, a svi oni kojima nije baš najjasnije značenje reči – došli su na pravom mesto.

masala

Pojam mašala potiče iz arapskog jezika, od reči Mā šāʾ Allāh, što znači Božija volja. Ovo je fraza karakteristična pre svega za muslimane, ali se ustalila i na prostorima naše zemlje.

I dok je muslimani koriste kako bi izrazli poštovanje prema nekoj osobi ili događaju, kod nas se ova reč pre svega koristi kao uzvik iznenađenja. Primer za to bio bi:

  • “Mama mislim da ću obnoviti godinu.”
  • “Mašala sine!”

Pored ove upotrebe reč mašala koristićemo i kada želmo da izrazimo pozitivno stanje nekoga ili nečega, bez prethodnog obazirenja na uzrog samog tog stanja.

Ovaj pojam koristićemo i kada nešto dugo čekamo i napokon se to dogodi. U tom kontekstu mašala označava konačno (i vreme je bilo da se to dogodi).

Iako u Turskoj mašala označava baklju kod nas se ova reč gotovo nikada ne koristi u tom značenju.

Share.