Memorandum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to memorandum?

Memorandum je dokument koji beleži neki događaj, dogovor ili samo razmišljanja o nekoj tematici.

Po etimologiji pojam memorandum potiče iz latinskog jezika i ima značenje stvari koju je potrebno zapamtiti. Kod nas memorandum ima više značenje i upotreba.

Memorandum

U diplomatiji memorandum predstavlja podsednik, odnosno sažeto napisan spis u kome su obrađenja pitanja koja predstavljaju predmet međunarodnog razgovora. Prilaže se uz diplomatsku notu kako bi objasnio njen sadržaj.

U poslovnoj terminologiji memorandum predstavlja papir A4 formata koji sadrži logo i osnovne podatke nekog preduzeća. On pomaže na uštedi vremena jer automatski čim krenemo da pišemo određeni poslovni dokument u memorandumu, na istom se nalaze svi podaci firme (ime, sedište, telefoni, logo, PIB i slično) te iste ne moramo iznova pisati.

U trgovini memorandm predstavlja interni dokument kojim se sreće pažnja na neki problem koji je nastao u poslovnim predmetim. Takođe on može predstavljati dopis o potpisanom ugovoru.

Share.