Kohorta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kohorta?

Ako na nekom predavanju iz istorije čujete profesora kako pominje kohorte, znajte da je reč o pojmu koji je kod starih Rimljana označavao deseti deo legije.

Reč kohorta potiče iz latinske reči (cohors) što znači – dvorište. Ipak, vremenom reč počinje da označava i zaštitu i sigurnost s nečije strane.

Kohorta

Pojam kohorta je u Antičkom Rimu označavao grupu od 480 legionara uključujući 6 centuriona i komandire.

Jedna legija se sastojala od 10 kohorti. Prva kohorta bila je duplo veća od ostalih i u njoj je bilo oko 900 legionara.

Značenje reči kohorta se odnosilo i na ličnu gardu, četu, zaštitu…

Postojalo je nekoliko vrsta kohorti: pojedinačne kohorte sastojale su se od oko 500 ljudi ili od oko 1000 ljudi, a postojale su i mešane pešadijske i konjičke jedinice koje su zajedno delovale.

U Starom Rimu su funkcionisale i kohorte kao pomoćne jedinice, kohorte sastavljene isključivo od mornara, potom kohorte pomoćne pešadije sa pridruženom konjicom, kohorde sastavljene isključivo od pešaka, zatim, kohorta specijalno sastavljena od izviđača koji su čuvali život Marka Antonija kao i kohorte koje su bile neredovne – sastavljene prema potrebi. Kohorte koje su dobile odlikovanje nazivane su “Kohor torkvata”.

Share.