Katarza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Katarza

Značenje reči katarza

Posebna vrsta pročišćenje naziva se katarza.

Etimologija navodi da izraz katarza vodi poreklo od grčke reči kátharsis što znači pročišćenje. I kod ovog pojma postoje nekoliko tumačenja. Katarza može značiti ritualno pročišćenje od neke nečistoće. Dok se u medicini određuje kao šićenje organizma, pražnjenje creva od raznih otrova i bakterija. Slično i Hipokrat kaže da je katarza telesno očišćenje, tačnije isterivanje iz tela svih materija koje mogu prouzrokovati bolest.

U filozofiji, posebno antičkoj, katarza se odnosi na duhovno i moralno prošišćenje i oslobađanje koje dovodi do duhovne ravnoteže. To znači uzdizanje duše iznad svih telesni, čulnih strasti i prljavština, što je između ostalog po Aristotelu i cilj jedne tragedije. Kako Aristotel smatra katarza bi trebalo izazvati strah i sažaljenje što bi trebalo da prošisti osećanja i misli gledalaca jedne tragedije, s obzirom da su starogrčki pisci tragedija govorili da se mudrost stiče učenjem ali kroz patnju. Za Aristotela je još katarza kao estetsko pročišćenje, uzvišenje duše kod onog koji posmatra neko umetničko delo.

Tako se izraz “doživeti katarzu” određuje kao doživeti neko pročišćenje ili oslobađanje od nečega negativnog.

U psihologiji katarza se definiše kao oslobađanje ideja, iznošenjem svesnog sadržaja, a propraćeno odgovarajućom emocionalnom reakcijom, te znači i oslobađanje svesno potisnutog ili zaboravljenog sadržaja.

Share.